EN|VN

Giới thiệu chung về Push Entertainment

Push Star cung cấp các dịch vụ truyền thông đa phương tiện kết hợp với nhà phát triển nội dung Creator (KOLs/Experts/Influencers) tài năng, sản xuất các nội dung số bán hàng hiệu quả dành cho các doanh nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực về sức khỏe và các ngành nghề khác. Với đội ngũ Creator hùng hậu, Push Star cung cấp tệp KOL phù hpjw với chiến lước quảng cáo, phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và nhắm đúng khahs hàng mục tiêu.

2021

PUSH Entertainment

Push Entertainment nhằm hoàn thiện hệ thống và chuyên nghiệp hóa hoat động kinh doanh của PUSH group thông qua việc đầu tư và đào tạo KOL....

Sản phẩm & dịch vụ push entertainment

Với chúng tôi công nghệ đang là một thế mạnh, hỗ trợ tất cả các lĩnh vực tư liệu hình ảnh, video, hiệu ứng, concept, tư vấn chiến lược trên các kênh truyền thông...