EN|VN

2021

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Chúng tôi muốn trở thành một doanh nghiệp có trách nhiệm đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và tính chuyên nghiệp. Trách nhiệm xã hội của công ty chúng tôi thuộc hai loại: Tuân thủ và chủ động. Tuân thủ đề cập đến cam kết của công ty về tính hợp pháp và sẵn sàng tuân thủ các giá trị cộng đồng. Tính chủ động là mọi sáng kiến nhằm thúc đẩy quyền con người, giúp đỡ cộng đồng và bảo vệ môi trường tự nhiên.

TÍNH HỢP PHÁP

Push Group sẽ:
• Tôn trọng luật pháp
• Tôn trọng các chính sách nội bộ
• Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động kinh doanh là hợp pháp
• Giữ mọi quan hệ với đối tác luôn cởi mở và minh bạch
• Đạo đức kinh doanh
Chúng tôi sẽ luôn tiến hành công việc kinh doanh một cách chính trực và tôn trọng nhân quyền. Chúng tôi sẽ quảng bá:
• An toàn và giao dịch công bằng
• Tôn trọng người tiêu dùng
• Thực hành chống hối lộ và chống tham nhũng
• Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp
• Bảo vệ môi trường
Push Group nhận thấy sự cần thiết phải bảo vệ môi trường tự nhiên. Giữ cho môi trường không bị ô nhiễm là lợi ích cho tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ luôn tuân thủ các phương pháp tối ưu nhất khi xử lý rác và sử dụng các chất hóa học. Quản lý cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

BẢO VỆ CON NGƯỜI

Push Group đảm bảo rằng chúng tôi:
• Không mạo hiểm sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và cộng đồng.
• Tránh làm tổn hại đến cuộc sống của người dân địa phương và bản địa.
• Hỗ trợ sự đa dạng và hòa nhập.
• Bảo đảm quyền con người
Push Group luôn nỗ lực để bảo vệ nhân quyền. Chúng tôi là một nhà tuyển dụng cam kết đem đến cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân viên và sẽ tuân thủ tất cả các luật lệ về lao động. Chúng tôi đảm bảo rằng các hoạt động của chúng tôi không trực tiếp hoặc gián tiếp vi phạm nhân quyền ở bất kỳ quốc gia nào (ví dụ: lao động cưỡng bức).
Quyên góp và viện trợ
• Thúc đẩy nghệ thuật, giáo dục và các sự kiện cộng đồng
• Giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn
• Tích cực đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện
Push Group sẽ khuyến khích nhân viên và đối tác của mình tham gia tình nguyện. Họ có thể tình nguyện thông qua các chương trình được tổ chức trong nội bộ hoặc bên ngoài. Công ty chúng tôi có thể tài trợ cho các sự kiện tình nguyện từ các tổ chức khác hoặc hợp tác với các nhóm từ thiện khác nhau.

GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG

Ngoài các nghĩa vụ pháp lý, công ty chúng tôi sẽ chủ động bảo vệ môi trường. Ví dụ về các hoạt động liên quan bao gồm:
• Tái chế
• Bảo toàn năng lượng
• Tổ chức các chuyến du ngoạn trồng rừng
• Sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường
• Hỗ trợ cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường
Push Group có thể khởi xướng và hỗ trợ các chương trình giáo dục và đầu tư cộng đồng về bảo vệ môi trường. Ví dụ: có thể cung cấp hỗ trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các phong trào nhằm thúc đẩy sự việc bảo vệ môi trường của các cộng đồng địa phương và toàn cầu.

HỌC TẬP

Chúng tôi sẽ tích cực đầu tư vào con người và ý tưởng. Chúng tôi sẽ cởi mở với các đề xuất và lắng nghe cẩn thận tất cả ý kiến của từng cá nhân. Công ty chúng tôi sẽ cố gắng liên tục cải tiến cách thức hoạt động để đảm bảo cơ hội học tập và phát triển của từng cá nhân.
Cuối cùng, Push Group đã cam kết với Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc. Chúng tôi sẽ sẵn sàng hành động để quảng bá danh tính của mình với tư cách là một doanh nghiệp có trách nhiệm và ý thức xã hội.

Về push Group

Dưới đây là sản phẩm của chúng tôi dành cho bạn, lựa chọn phù hợp để đưa ra quyết định hợp lý