EN|VN

Giới thiệu chung về Push academy

Từ nền móng là công ty truyền thông, Push Academy chính thức đi vào hoạt động, là một cột mốc quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống và chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh của Push Gruop thông qua việc đầu tư và lĩnh vực đào tạo, góp phần xây dựng thế hệ KOL, Influencer tài năng, chuyên nghiệp, hòa nhập với ngành công nghiệp giải trí.

2021

PUSH ACADEMY

Push Academy nhằm hoàn thiện hệ thống và chuyên nghiệp hóa hoat động kinh doanh của PUSH group thông qua việc đầu tư và đào tạo KOL....

Các đối tác của chúng tôi