EN|VN

Giới thiệu chung về Push Ecogreen

Với mục tiêu cải thiện sức khỏe cộng đồng, Push EcoGreen cung cấp các sản phẩm nông sản xanh – sạch – ngon đến tay người tiêu dùng. Tại Push EcoGreen, quy trình sản xuất và chất lượng các sản phẩm đều đáp ứng theo tiêu chuẩn VietGap. Hình thức “nhượng quyền” thương hiệu và du lịch trải nghiệm cũng được chú trọng phát triển để lan tỏa lối sống xanh.

2021

PUSH Ecogreen

100% nông sản tại Push EcoGreen là nông sản hữu cơ, đáp ứng cả 3 tiêu chí sạch - ngon - an toàn

Sản phẩm & dịch vụ push Ecogreen

Push Ecogreen cung cấp các dịch vụ nông sản Việt Nam với tiêu chí xanh - sạch, đảm bảo sức
khỏe đến tay người tiêu dùng

Sản Phẩm

Nhượng quyền

Du lịch trải nghiệm