EN|VN

Giới thiệu chung về Push Technology

Khoa học công nghệ là cốt lõi của đổi mới sáng tạo, vì vậy Push Tech đầu tư mạnh mẽ vào đội ngũ nhân sự và cơ sở hạ tầng để nghiên cứu phát triển các ứng dụng công nghệ như: Application, Website,... đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong những dự án công nghệ - trí tuệ nhân tạo như: Big Data, Ai,... trên phạm vi toàn cầu, giúp các doanh nghiệp thích ứng tốt trước cuộc cách mạng 4.0

2021

PUSH TECHNOLOGY

Push Tech cung cấp cho doanh nghiệp các dịch vụ về lập trình, nền tảng công nghệ Big Data, Ai,... để thích ứng tốt nhất trong thời kỳ 4.0

Sản phẩm & dịch vụ push technology

Với chúng tôi công nghệ đang là thế mạnh, hỗ trợ tất cả các lĩnh vực tư liệu hình ảnh,
video, hiệu ứng, concept, tư vấn chiến lược trên các kênh truyền thông...

Thiết kế Application

Viết phần mềm ứng dụng chạy trên hệ điều hành của Smartphone và Ipad

Thiết kế Website

Thiết kế Web tĩnh và Web động cho cho các cá nhân và tổ chức

Công nghệ Big Data

Phát triển các tập dữ liệu có khối lượng lớn và phức tạp Big Data

Công nghệ Ai

Phát triển công nghệ Ai để tối ưu hóa hoạt động của doanh nghiệp