6 nhân tố của một Account Manager giỏi

Nắm giữ vị trí Account Manager (AM) tại một Agency không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Mọi người muốn mọi thứ phải có “ngay và luôn” từ Account team. Một vài Account Manager là thiên tài phân tích. Một số khác có tài ngoại giao xuất chúng. Cho dù là phong cách nào, thì […]